P. BRĪVS
O. 10:00 - 17:00
T. 10:00 - 17:00
C. 10:00 - 17:00
P. 10:00 - 17:00
S. 10:00 - 17:00
Sv. 10:00 - 17:00

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

Konference "Jelgava padomju un vācu okupācijas laikā 1940.–1944. Cilvēki un likteņi"

Konference

“Jelgava padomju un vācu okupācijas laikā 1940.–1944. Cilvēki un likteņi”

Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs 2016. gada 8. jūnijā
Konferences darba valoda – latviešu.
Konferences darba vadītājs – Dr.hist. Gints Putiķis, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

KONFERENCES PROGRAMMA

10:00–10:30 Dalībnieku reģistrācija, kafija
10:30–10:45 Uzrunas
  • Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktore Gita Grase
  • Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš
10:45–11:15 Latvijas “ieslīgšana” Otrajā pasaules karā.
Mg.hist. Edgars Engīzers, Latvijas Republikas Saeima
11:15–11:45 Jelgavas ikdienas dzīve “miera un kara laikos” 1939.-1941.
Mg.hist. Juris Pavlovičs, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts
11:45–12:15 Ikdienas dzīve pilsētā un lauku apvidos Otrā pasaules kara laikā: Zemgales piemērs.
Dr.hist. Edvīns Evarts, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts
12:15–12:45 Holokausts Jelgavā.
Dr.paed. Andris Tomašūns, Jelgavas domes deputāts
12:45–13:15 Kafijas pauze
13:15–13:45 Sarkanās armijas iebrukums Zemgalē 1944. gada jūlijā – augustā.
Mg.hist. Valdis Kuzmins, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas lektors
13:45–14:15 10 svarīgākie notikumi Latvijas ekonomikā pēdējā gadsimta laikā.
Dr.hist. Gatis Krūmiņš, Vidzemes Augstskolas rektors
14:15–14:45 Otrā pasaules kara artefakti Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja krājumā: pētniecības problēmas un iespējas.
Mg.hist. Aldis Barševskis, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja galvenais krājuma glabātājs
14:45–15:30 Konferences noslēgums, diskusijas.