P.   Slēgts
O.  10-17
T. 10-17
C. 10-17
P. 10-17
S. 10-17
Sv. 10-17

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

Krājums

 

 2020. gads

 - Kopējais krājuma vienību skaits gada beigās: 99499, tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits: 82049. 
 - 2020.gadā muzeja krājums papildinājies par 2292 vienībām.
 - 2020.gadā priekšmetus muzejam dāvinājušas 29 personas un nodevusi 1 institūcija.

 2021. gads 
 - Kopējais krājuma vienību skaits gada beigās: 101792, tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits: 83317. 
 - 2021.gadā muzeja krājums papildinājies par 1894 vienībām.
 - 2021.gadā priekšmetus muzejam dāvinājušas 20 personas un nodevusi 1 institūcija.
 - 2021. gadā restaurētas un konservētas 619 krājuma vienības.

 

Jelgavas muzeja krājumā ir šādas kolekcijas:

  1. Gleznotājs Ģederts Eliass un Eliasu dzimta

  2. Kurzemes Provinces muzejs (arheoloģija)

  3. Lietiskie muzeja priekšmeti

  4. Nauda un tās ekvivalenti

  5. Medaļas. Faleristikas priekšmeti

  6. Rakstiskie muzeja priekšmeti (iespieddarbi)

  7. Rakstiskie muzeja priekšmeti (dokumenti, rokraksti)

  8. Tēlojošie muzeja priekšmeti

  9. Audiovizuālie muzeja priekšmeti

  10. Dabas priekšmeti

Muzeja krājumā ir vairāk kā 4000 arheoloģisko priekšmetu, kas pamatā ir mantoti no bijušā Kurzemes Provinces muzeja, pāri par 7000 dažādu valstu monētu, ordeņi, medaļas un nozīmītes, vairāk kā 12 000 fotogrāfiju un fotonegatīvu, 21 000 dažādu dokumentu, ap 40 00 grāmatu, brošūru, avīžu un citu iespieddarbu, vairāk kā 15000 ar Ģ.Eliasa vārdu saistītu muzeāliju un ap 1200 latviešu mākslinieku gleznu, pāri par 4000 lietišķās mākslas un etnogrāfijas artefaktu un ap 2000 dažādu sadzīves priekšmetu u.c. Īpaša vieta muzeja krājumā ir Kurzemes un Zemgales hercogistes cunftu amatu kausi, amatu lādes, Jelgavā kaltās monētas, pirmās augstskolas Latvijā Academia Petrina Lielais zīmogs, kā arī latviešu glezniecības vecmeistara Ģ.Eliasa vairāk kā 700 darbu lielā gleznu kolekcija. Muzejs vienmēr ir pateicīgs par dāvinājumiem, kas krājumā papildina laikmetu liecības par mūsu pilsētas un Zemgales kultūretnogrāfiskā novada atstātajām pēdām vēsturē. Muzeja krājumā ir samērā maz liecību par 20.gs. pēdējām desmitgadēm – aicinām piedalīties muzeja krājuma papildināšanā, jo mūsu mazbērni būs pateicīgi par autentiskām vēstures notikumu liecībām. Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs –  www.nmkk.lv

 

Noklausies stāstu par Jelgavas muzeja bagāto krājumu.

 

Muzeja krājuma jaunieguvumi

puse3 
Stāsts par Saksijas Moricu