P.   Slēgts
O.  10-17
T. 10-17
C. 10-17
P. 10-17
S. 10-17
Sv. 10-17

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

Maksas pakalpojumi

 

 1. Maksas pakalpojumi:

Nr.p.k. Pakalpojums Mērvienība Cena euro bez PVN
1. PASTĀVĪGO EKSPOZĪCIJU UN IZSTĀŽU APSKATE
1.1. Ieejas maksa:    
1.1.1. Pastāvīgā ekspozīcija un izstādes Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 1 personai 3,00
1.1.2. Pastāvīgā ekspozīcija Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 1 personai 2,00
1.1.3. Izstādes Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 1 personai 1,50
1.1.4. Skolēniem pastāvīgā ekspozīcija un izstādes Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 1 personai 0,50
1.1.5. Ģimenes biļete Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 2 pieaugušie un 1 vai vairāki bērni līdz 18 gadu vecumam 6,00
1.1.6. Pastāvīgā ekspozīcija un izstādes Ā.Alunāna memoriālajā muzejā 1 personai 1,00
1.1.7. Izstādes Ā.Alunāna memoriālajā muzejā 1 personai 0,70
1.1.8. Skolēniem pastāvīgā ekspozīcija un izstādes Ā.Alunāna memoriālajā muzejā 1 personai 0,50
1.1.9. Ģimenes biļete Ā.Alunāna memoriālajā muzejā 2 pieaugušie un 1 vai vairāki bērni līdz 18 gadu vecumam 2,00
1.1.10. Vienotā ieejas karte Jelgavas pilsētas pašvaldības kultūrvēsturiskajos objektos* (Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis, Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Ā. Alunāna memoriālais muzejs) 1 personai 5,00
1.1.11. Skatu tornis Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā** 1 personai 1,50
1.1.12.  Skatu tornis un izstādes Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 1 personai 2,50
1.1.13. Skatu tornis un pastāvīgā ekspozīcija Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 1 personai 3,00
1.1.14. Skatu tornis, pastāvīgā ekspozīcija un izstādes Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā  1 personai 4,00
1.1.15. Skolēniem skatu tornis, pastāvīgā ekspozīcija un izstādes Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 1 personai 1,00
1.2. Ekskursija muzeja speciālista pavadībā (1 stunda)    
1.2.1. latviešu valodā grupai (līdz 20 personām) 10,00
1.2.2. svešvalodā ( angļu, krievu) grupai (līdz 20 personām) 15,00
  tematiskā ekskursija "Sagrautās Jelgavas atjaunošana pēc Otrā pasaules kara" (latviešu, krievu)*** grupai (līdz 20 personām) 10,00
  tematiskā ekskursija "19.gs.jelgavnieka mājokļa interjera detaļas." grupai (līdz 20 personām) 10,00
  tematiskā ekskursija "Sociāldemokrātijas idejas un 1905./07.gada revolūcija." grupai (līdz 20 personām) 10,00
  tematiskā ekskursija "Reliģiju daudzveidība Jelgavā 19.gs." grupai (līdz 20 personām) 10,00
1.3. Dāvanu karte:    
1.3.1. Muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 5 personām vienam apmeklējumam vai 5 apmeklējumiem 1 personai   10,00
1.3.2. Muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate Ā.Alunāna memoriālajā muzejā 3,00
2. LEKCIJA
2.1. Lekcija muzeja telpās 1 apmeklējums 1 personai 3,00
2.2. Lekcija grupai ārpus muzeja 1 reize grupai 15,00
3. PEDAGOĢISKĀ PROGRAMMA
3.1. Pedagoģiskā programma:  
3.1.1. pieaugušajam 1 nodarbība 1,50
3.1.2. skolēnam 1 nodarbība 1,00
4. PASĀKUMI ĀRPUS MUZEJA
4.1. Pedagoģiskā programma: 1 stunda  
4.1.1. pieaugušajam 1 nodarbība 2,00
4.1.2. skolēnam 1 nodarbība 1,20
4.2. Muzeja sagatavotas ceļojošās izstādes noma* 1 diena 5,00
5. KONSULTĀCIJAS
5.1. Konsultācija (mutiska) 1 reize 2,00
5.2. Rakstiska (ar avotu norādi) 1 A4 lapa 5,00
5.3. Atsevišķs pētījums muzeja krājumā 1 tēma minimālā maksa 5,00
5.4. Atsevišķs pētījums, izmantojot Latvijā pieejamos izpētes avotus 1 tēma minimālā maksa 10,00
6. MUZEJA KRĀJUMA IZMANTOŠANA
6.1. Mākslas priekšmetu deponēšana:    
6.1.1.    darbi, kas radīti līdz 1945.gadam 1 vienība/ 1 reize 50,00
6.1.2.    darbi, kas radīti pēc 1945.gada 1 vienība/ 1 reize 30,00
6.1.3. iepazīšanās ar neeksponētu priekšmetu muzeja krājumā 1 vienība 0,50
6.1.4. pasākumiem ārpus muzeja 1 vienība/dienā 7,00
6.1.5. muzeja ekspozīciju noma filmēšanai 1 telpa minimālā maksa 15,00
6.1.6. muzeja krājuma priekšmeta reproducēšana:    
6.1.6.1. individuālam pētnieciskajam darbam 1 vienība minimālā maksa 15,00
6.1.6.2. publikācijām grāmatās, kalendāros un citos izdevumos 1 vienība minimālā maksa 15,00
6.1.6.3. reklāmai 1 vienība minimālā maksa 15,00
6.2. attēla, dokumenta ieskenēšana, apstrāde un ieraksts diskā (nav iekļauta diska cena) 1 vienība   5,00
7. MUZEJA TELPU NOMA
7.1. Izstāžu zāles noma mākslas, kultūrvēstures vai vēstures izstādēm 4 nedēļas 200,00
7.2. Citiem pasākumiem 1 telpa/stundā minimālā maksa 30,00
7.3. Laulību reģistrācijai 1 telpa/stundā minimālā maksa 30,00
7.4. Citiem pasākumiem ar muzeja darbinieku piedalīšanos to sagatavošanā un norisē 1 telpa/stundā minimālā maksa 50,00
7.5. Pasākumiem ārpus muzeja darba laika 1 telpa/stundā minimālā maksa 50,00

** Skatu torņa apmeklējums Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, pirmskolas vecuma bērniem nav pieejams, bērniem līdz 12 gadu vecumam, tikai vecāka vai pilnvarotas personas pavadībā. 

*** Uz tematiskajām ekskursijām jāpiesakās iepriekš!

2. No ieejas maksas, uzrādot attiecīgu dokumentu, ir atbrīvoti:

2.1. pirmsskolas vecuma bērni;
2.2. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēni un audzēkņi;
2.3. Jelgavas Tehnikuma un Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi;
2.4. mākslas skolu/ koledžu audzēkņi, Latvijas Mākslas un Latvijas Kultūras akadēmijas studenti;
2.5. akreditētie masu mediju pārstāvji (žurnālisti, fotogrāfi u.c.);
2.6. Latvijas muzeju darbinieki, ICOM (Starptautiskās muzeju padome) kartes īpašnieki;
2.7. Latvijas Mākslinieku savienības biedri;
2.8. grupu vadītāji (ja grupā ir 10 un vairāk cilvēki);
2.9. personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam ar pavadošo personu;
2.10. personas ar I invaliditātes grupu ar pavadošo personu;
2.11. personas ar II un III invaliditātes grupu;
2.12. Latvijas Valsts asinsdonoru centra donoru privilēģijas kartes īpašnieki (uzrādot arī personu apliecinošu dokumentu);
2.14. tūristu gidi, uzrādot Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” izsniegto apliecību.

3. No ieejas maksas atbrīvotas Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu viesu delegācijas.

4. Ieeja  izstāžu atklāšanas pasākumos – bez maksas.

5. Ieejas maksas atlaides 50% apmērā:

5.1. uzrādot šādas  identifikācijas kartes (ID):
       5.1.1. ISIC - starptautiskā studentu/skolēnu ID karte (International Student Identity Card);
       5.1.2. ITIC - starptautiskā skolotāju ID karte (International Teacher Identity Card);
5.2. Latvijas Republikas augstskolu studentiem, uzrādot studenta apliecību;
5.3. Pensionāriem, uzrādot pensionāra apliecību vai personu apliecinošu dokumentu.

6. Pedagoģiskās programmas apmeklējums Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem un audzēkņiem bez maksas.

7. Muzeja sagatavotas ceļojošās izstādes noma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm bez maksas.

8. Muzeja krājuma izmantošana:

8.1. akreditētajiem Latvijas muzejiem bez maksas;
8.2. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm bez maksas.

9. Muzeja telpu noma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm bez maksas.

10. Ieeja Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā un Ā. Alunāna memoriālajā muzejā Starptautiskajā muzeju dienā (18. maijā) un starptautiskās akcijas "Muzeju nakts" ietvaros bez maksas.