P.   Slēgts
O.  10-17
T. 10-17
C. 10-17
P. 10-17
S. 10-17
Sv. 10-17

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

Saites

Vispārēja informācija:

www.km.gov.lv Latvijas Republikas Kultūras ministrija
www.km.gov.lv/lv/kultura/muzeji Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Muzeju nodaļa
www.jelgava.lv Jelgavas pilsēta
www.kultura.jelgava.lv/ Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde KULTŪRA
www.tornis.jelgava.lv Jelgavas Sv.trīsvienības baznīcas tornis
www.tornis.jelgava.lv Jelgavas reģionālais tūrisma centrs
www.visit.jelgava.lv Tūrisma iespējas Jelgavā, Jelgavas novadā, Ozolnieku novadā
www.muzeji.lv Latvijas Muzeju biedrība
www.nmkk.lv Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs
www.kulturasvestis.lv Ziņu portāls par kultūras aktualitātēm Latvijā
www.historia.lv interneta resurss par Latvijas vispārējo un vietējo vēsturi, personām, kultūras un dabas pieminekļiem, notikumiem, pasākumiem un aktualitātēm, kas saistītas ar vēstures un kultūrvēstures izpēti un popularizāciju, kultūras pieminekļu aizsardzību, saglabāšanu un izmantošanu

 
Citi muzeji vai to filiāles Jelgavā:

http://www.railwaymuseum.lv materiāli par Latvijas un Jelgavas dzelzceļa vēsturi
http://www.rundale.net pastāvīgā ekspozīcija “Kurzemes hercogu kapenes” Jelgavas pilī
http://www.jelgavaspils.lv/lv/ Jelgavas pils un muzejs

 
Informācija par Latvijas vēsturi:

https://arheostudija.lv eksperimentālā arheoloģija
www.letonika.lv Latvijas vēstures enciklopēdija
www.bautz.de informācija par Latvijas teritorijā darbojošos garīdznieku biogrāfijām un bibliogrāfija (vācu valodā)
http://www.livonia.narod.ru 13./14.gs. hroniku teksti (krievu valodā)
www.historia.lv informācija par Latvijas vēsturi

 
Informācija par Kurzemes un Zemgales hercogisti:

https://lv.wikipedia.org/ Šķirklis no interneta enciklopēdijas “wikipedia” par Kurzemes un Zemgales hercogistes vēsturi
http://de.wikipedia.org/ Šķirklis no interneta enciklopēdijas “wikipedia” par Kurzemes un Zemgales hercogistes vēsturi (vācu val.)
https://en.wikipedia.org/wiki/Courland Šķirklis no interneta enciklopēdijas “wikipedia” par Kurzemes vēsturi (angļu val.)
http://www.historyfiles.co.uk – Eastern Livonia Courland – Ziemeļeiropa, Livonija (angļu val.)
http://www.baltische-ritterschaften.de Kurzemes bruņniecības vēsture (vācu val.)
http://www.von-stackelberg.de Fon Stakelbergu (von Stackelberg) dzimtas vēsture (vācu val.)
http://www.edwardvictor.com/ Ebreju sinagoga Jelgavā (angļu val.)
http://www.jewishgen.org/ Hermaņa Rozentāla (Herman Rosenthal) raksts par ebreju vēsturi Kurzemē un Zemgalē (angļu val.)